Spray na mrówki

Cena:25.00
Dostępny
Do koszyka

Zamknąć drzwi i okna w pomieszczeniach, w których ma być przeprowadzona dezynsekcja. zdjąć kapturek ochronny z preparatu i nacisnąć głowicę zaworka. zamgławianie pomieszczenia rozpocząć od jego najdalszej części cofając się do wyjścia i kierując strumień aerozolu w powietrze. w przypadku zwalczania owadów biegających opryskiwać bezpośrednio miejsca ich gromadzenia się oraz kryjówki, szpary, szczeliny. czas opryskiwania pomieszczenia o powierzchni 10 m (2) wynosi maksymalnie 10 sekund. po wykonaniu dezynsekcji opuścić pomieszczenie i pozostawić je zamknięte na 20 minut. następnie przez co najmniej 15 minut starannie wietrzyć. używać produktu tylko zgodnie z instrukcją umieszczoną na etykiecie produktu.